• وبنوشت اطلاع رسانی

 


انجمن سینمای جوانان ایران - دفتر سنندج در سال 1364 با همت و پیگیریهای مکرر عده ای از دوستان و علاقمندان به هنر سینما شروع به کار نمود و اینک قریب به 26 سال است که توانسته است محفل و بستری را برای علاقمندان به این هنر ارزنده ایجاد نماید .