• صدور مجوز اجرای نمایش و سایر اجرا های صحنه ای به غیر از موسیقی

فرم درج فرایند انجام خدمت در دستگاه اجرایی

دستگاه اجرایی:اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان

عنوان خدمت: صدور مجوز اجرای نمایش و سایر اجرا های صحنه ای به غیر از موسیقی

هدف از ارائه خدمت : صدور مجوز اجرای نمایش

دامنه عملکرد(مخاطب) :استان کردستان

تعاریف مربوط به خدمت : - داشتن سابقه کاری در نمایشنامه و تئاتر و یا داشتن مدرکت تحصیلی معتبر

 

مدت زمان انجام خدمت به طور تقریبی : 15 روز

مراحل شرح اقدامات خدمت :

1- ارائه سه نسخه نمایش به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره امور هنری با درخواست متقاضی نمایش

2- ارائه اجازه نویسنده یا مترجم خارجی الزامی است.

3- بررسی،باز خوانی و باز بینی متن نمایش توسط شورای صدور پروانه نمایش متشکل از سه یا پنج نفر طبق دستور العمل شورای انقلاب فرهنگی

4- جواب شورای مربوطه در صورت باز خوانی قبول یا مشروط به اصلاح متن و باز نویسی مجدد می باشد.که طبق صورت جلسه تنظیمی از سوی شورا موارد به کارگردان نمایش اعلام خواهد شد. در صورت باز نویسی مجدد و تشخیص شورا از نظر مسائل فنی رد یا قبول منوط به باز بینی جهت اجرای عمومی خواهد شد.

5- در صورت تایید نمایشنامه جهت اجرا زمان و مکان و مدت اجرای عمومی آن توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تعیین می گردد.

6- در صورت رد نمایش بنا به دلایل مغایرت با قوانین شورای انقلاب فرهنگی و یا از لحاظ کیفیت بسیار پایین امکان اجرا میسر نخواهد بود.

7- در مورد برگزاری جنگ های شادی و سایر برنامه های هنری صحنه ای شامل (تر دستی ،شعبده بازی ،ژانگور و غیره )ارائه اثر به صورت cd و یا نوار ویدیو برای باز بینی و اعلام نظریه شورا الزامی است.

 

 

مدارک مورد نیاز جهت انجام خدمت :

1-درخواست تقاضای اجرای نمایش

1- ارائه سه نسخه از نمایش

2- ارائه اجازه نویسنده یا مترجم خارجی الزامی است.

 

توضیحات ضروری :