• صدور مجوز موسسه فرهنگی قرآن و عترت

فرم درج فرایند انجام خدمت در دستگاه اجرایی

دستگاه اجرایی:اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان

عنوان خدمت: صدور مجوز موسسه فرهنگی قرآن و عترت

هدف از ارائه خدمت : توسعه و ترویج و اقامه فرهنگ روحبخش قرآنی در بین آحاد مردم جامعه

دامنه عملکرد(مخاطب) :استان کردستان

تعاریف مربوط به خدمت :-

مدت زمان انجام خدمت به طور تقریبی :6 ماه

مراحل شرح اقدامات خدمت :

1.ارائه درخواست تاسیس موسسه فرهنگی قرآنی

2 ارائه اساسنامه به متقاضی و تکمیل فرم اطلاعات فردی

3. اخذ استعلام از حراست اداره کل برای اعضای هیات مدیره (4 نفر)

4.گواهی عدم سوء پیشینه و مواد مخدر

5.بررسی مدارک و تشکیل پرونده توسط کارشناس مربوطه

6. مصاحبه تخصصی و حضوری اعضای هیات مدیره

7 ارسال مدارک به مرکز توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور.

8. تحویل از مرکز توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور و ارسال به مرکز رسیدگی به امور مراکز فرهنگی کشور

9.ارسال به ثبت اسناد و املاک جهت ثبت

10. تحویل مجوز و اخذ رسید از متقاضی

 

مدارک مورد نیاز جهت انجام خدمت :

1.تصویر و اصل تمامی صفحات شناسنامه

2. تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت

3. تصویر آخرین مدرک تحصیلی برابر با اصل(لیسانس مرتبط قرآنی)

4.شش قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده

5.اخذ نتیجه استعلام از حراست

6.اخذ برگه عدم اعتیاد

7.ارائه سوابق شغلی ،فرهنگی و هنری و اجتماعی

8. دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن در یکی از رشته های علوم قرآنی (4 نفر)

9.دارا بودن صلاحیت لازم تجربی برای قاریان ،حافظان و مربیان قرآن بدون مدرک تحصیلی بنابر تشخیص مراجع ذیربط

10. دارا بودن مدرک تربیت مربی قرآن کریم (باید 5 سال از صد ور آن گذشته باشد

 

 

 

 

توضیحات ضروری :