بریده جراید و بازتاب اخبار

بریده جراید و بازتاب اخبار در رسانه ها

پنجمین جشنواره تئاتر طنز دیواندره برگزار می شود [ هفته نامه سیمره - ۱۰ آذر ۱۳۹۹ ]
برگزاری پنجمین جشنواره تئاتر طنز دیواندره [ خبرگزاری مهر - ۱۰ آذر ۱۳۹۹ ]
کردستان ششمین استان پرفروش طرح پاییز کتاب شد [ خبرگزاری ایرنا - ۱ آذر ۱۳۹۹ ]
۱۸۰۰ کیلو گوشت قربانی در بین نیازمندان کردستانی توزیع شد [ خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۷ آبان ۱۳۹۹ ]