بریده جراید و بازتاب اخبار

بریده جراید و بازتاب اخبار در رسانه ها

۲۹ کتاب‌فروشی؛ مجری طرح پاییزه کتاب در کردستان [ خبرگزاری ایسنا - ۲۸ آبان ۱۳۹۸ ]
مشارکت ۲۹ کتابفروشی کردستان در اجرای طرح پاییزه [ باشگاه خبرنگاران جوان - ۲۷ آبان ۱۳۹۸ ]
آویهنگ قدمگاه عاشقان قلم [ خبرگزاری ایرنا - ۲۶ آبان ۱۳۹۸ ]
جشن ملی آوای ارادت هه‌تاو [ خبرگزاری فارس - ۲۴ آبان ۱۳۹۸ ]
طنین آوای ارادات در کردستان [ خبرگزاری ایرنا - ۲۳ آبان ۱۳۹۸ ]
"هه تاو" از کردستان با آوای ارادت طلوع کرد [ خبرگزاری ایسنا - ۲۳ آبان ۱۳۹۸ ]