شماره تلفن های اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی و واحدهای تابعه

  

شماره پیامکی

بسمه تعالی

شماره تلفن های اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی و واحدهای تابعه 

 

 

ردیف

واحد

شماره تلفن جدید

دورنگار

1

دفتر مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی

33285264

33285266

2

معاون اداری مالی اداره کل

33282493

33282493

3

حراست اداره کل

33285414

33282494

4

ذیحساب اداره کل

33242047

-------------

5

معاون فرهنگی و رسانه ای

33248453

33283025

6

روابط عمومی اداره کل

33241046

33241046

7

مسئول فناوری اطلاعات

33242146

------------

8

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان

33231000

33231000

9

معاونت قرآن و عترت و ترویج فعالیت های قرآنی

33281842

-----------------

10

خانه فرهنگ

33248469

------------

11

واحد رسانه و مطبوعات

33291977

33291977

12

واحد کتاب

33285415

33285415

13

دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد

33283859

33246544

14

اداری مالی دبیرخانه کانون های فرهنگی مساجد

33225321

-------------

15

خبرگزاری شبستان

33232695

33232695

16

هنرستان هنرهای زیبا

33247392

-------------

17

دبیرخانه و بایگانی

33248475

33248475

18

انجمن موسیقی

33236834

-------------

19

انجمن سینمای جوان سنندج

33232933

-------------

33291975

--------------

20

دفتر انجمن هنرهای نمایشی استان

33230009

33230009

21

صندوق بیمه نویسندگان و هنرمندان

33242046

-------------

22

تلفنخانه

33248452

------------

33285262

33285070

33291976

33285240

تماسهای خارج استان با تلفن های ثابت داخل استان در کلیه شهرستان ها با کد (087)صورت می گیرد.

شماره تلفن های ادارات فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان های تابعه استان کردستان

 

ردیف

نام ونام خانوادگی رئیس

شهرستان های استان

شماره همراه رئیس اداره

شماره تلفن

دورنگار

1

حمیدرضا خوشبخت

اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان بانه

09183722436

34244040-087

34244030-087

2

عباس محمدمرادیان

اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان بیجار

09183702594

38234323-087

38234320-087

38223800-087

3

مهدی صمدی

اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان دیواندره

٠٩١٨2471700

38724990-087

3872

 

 

-087

4

عیسی فلاحی

اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان دهگلان

09188772562

35124700-087

35125503-087

5

هادی روخنده

اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان سروآباد

09183757781

34823185-087

34823184-087

6

هیوا حاجی محمدی

اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان سقز

09188753286

36222266-087

36218544-087

36223010-087

36222270-087

7

شهلا مژده

اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان قروه

09183788041

35247410-087

35222260-087

35247420-087

8

زبیر حسین پناهی

اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان کامیاران

09167054197

35534515-087

35530578-087

35534516-87

35526100-087

9

خسرو معین افشار

اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان مریوان

 

34601154-087

34601155-087

روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی کردستان