معرفی اداره کلتاریخچه اداره کل

تاریخچه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان


 
قبل از تأسیس وزات فرهنگ و هنر واحد سمعی و بصری که بخشی از اداره کل هنرهای زیبای کشور بود از مجموعه واحدهای وزارت فرهنگ  (آموزش و پرورش) و جزء تشکیلات اداره کل فرهنگ و آموزش و پرورش وقت اداره می گردید.و واحد سمعی و بصری  استان کردستان در یکی از اتاق های اداره کل فرهنگ کردستان توسط مرحوم حسن غریب‌پور با توجه به ذوق و استعداد ایشان کار‌های اولیه آن انجام می‌پذیرفت. در آن سالها در زمینه آموزش‌های هنری کلاسهایی تشکیل می‌گردید و وسایل سمعی و بصری آن روزگار شامل دستگاه اسلاید، پروژکتور 16 میلی‌متری و دستگاه اُپک بود.

در فاصله سالهای 42 -1338 وزارت فرهنگ به دو وزارتخانه آموزش و پرورش و فرهنگ و هنر تبدیل می‌شود. در سال 1343 اداره کل فرهنگ و هنر کردستان در خیابان امام خمینی(ره)روبروی استانداری کردستان توسط وزارت فرهنگ و هنر احداث گردید.

فعالیت اداره کل فرهنگ و هنر وقت گسترده‌تر شد و با اختصاص چندین دستگاه پروژکتور‌های 16 و 8 میلی‌متری و تعداد فیلم‌های آموزشی و یک دستگاه اتومبیل برای نمایش فیلم در سطح روستاها و حتی در شهر‌ها نیز اختصاص یافت 

 

با توجه به اینکه میراث فرهنگی زیر نظر اداره کل فرهنگ و هنر بود بازدید و حفاظت از آثار باستانی از وظایف اداره کل فرهنگ و هنر بود

 

بعد از تشکیل اداره کل فرهنگ و هنر در شهر‌ستانهای سقز، بانه و مریوان کتابخانه‌هایی که قبلاً زیر نظر اداره آموزش و پرورش وقت فعالیت می‌نمودندبه تشکیلات اداره کل فرهنگ و هنر اضافه گردید  و اولین اداره فرهنگ و هنر در شهر‌ستان سقز شروع به کار نمود و در شهر‌ستانهای مریوان و بانه بصورتنمایندگی فعالیت ادامه داشتند تا اینکه در اوایل سال 1356 ادارات فرهنگ و هنر در مریوان و بانه  تأسیس گردید و نمایندگی فرهنگ و هنر در شهر‌های قروه و بیجار شروع به فعالیت نمودند

 

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1358 وزارت فرهنگ و هنر به وزارت فرهنگ آموزش عالی تغییر عنوان یافت.

لازم به ذکر است که اشاره‌ای به نحوه تشکیل وزارت ارشاد ملی شود که این وزارت تا سال 1354 بنام  وزارت اطلاعاتو رادیو فعالیت داشت از سال 1354 به بعد رادیو از وزارت اطلاعات منتزع و وزارت اطلاعات و رادیو به وزارت اطلاعات و جهانگردی تغییر عنوان یافت.

این وضعیت ادامه داشت تا اینکه وزارت اطلاعات و جهانگردی به وزارت ارشاد ملی تغییر عنوان می‌یابد در سال 1360 با ادغام دو وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت اطلاعات و جهانگردی وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی تأسیس شد و به طبع آن در استانها نیز این تغییرات اعمال و اداره کل فرهنگ و آموزش عالی با اداره کل اطلاعات و جهانگردی ادغام و با عنوان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ادامه فعالیت داد.

ضمناً در سال 1360 اداره  فرهنگ و آموزش عالی در موزه سنندج مستقر و اداره اطلاعات و جهانگردی در ساختمان فعلی این اداره کل فعالیت نمود .

با گذشت چندین سال در سال 1366 میراث فرهنگی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان منفک و با عنوان  مدیریت میراث فرهنگی تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور اداره می‌شد.

درسال 1379 اداره امور سیاحتی که زیر مجموعه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان بود و با تشکیل سازمان ایرانگردی و جهانگردی از آن اداره کل جدا  و بعنوان زیر مجموعة سازمان فوق فعالیت داشت.

در سال 1383 با تصویب مجلس شورای اسلامی کتابخانه‌های عمومی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جدا و زیر نظر هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور با عنوان نماد عمومی غیر دولتی فعالیت می‌نمایند.