• چارت سازمانی

پست های سازمانی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی کردستان

 

ردیف

شماره


عنوان پست سازمانی

نام ونام خانوادگی شاغل

1

1-15


مدیر کل

حجت الاسلام و المسلمین رحیم جعفری

2

2-15


مسئول دفتر

عبدالرحمن غوثی

3

3-15


معاون فرهنگی

 جلال قلعه شاخانی

4

1/3-15


معاون اداری ومالی

کامل گلباغی

5

4-15


رئیس اداره فرهنگی

سامان احمدی

6

5-15


کارشناس ارزیابی عملکردو پاسخگویی به شکایات وارزشیابی7

1/5-15


کارشناس خدمات مدیریت و ارزشیابی

ثریا احمدی

8

2/5-15


کارشناس مسئول امور پژوهشی

فرهاد پرموز

9

3/5-15


کارشناس امور پژوهشی


10

6-15


کارشناس اطلاعات و تحقیقات فرهنگ بومی

محمدصابر محمدی

11

1/6-15


کارشناس آمار و اطلاعات و برنامه ریزی

شهناز آجیکان

12

2/6-15


کارشناس فناوری اطلاعات و رسانه های دیجِتالی

 حیدر رحیمی

13

7-15


مسئول حراست(کارشناس)

مهدی یوسفی

14

1/7-15


کارشناس حراست

محمدعلی مومنی

15

2/7-15


کارشناس امور حقوقی

حشمت زندی

16

3/7-15


کارشناس اشتغال

 

17

4/7-15


کارشناس آموزش

 کورش احمدی

ذیحساب : مامور از اداره کل امور اقتصادی و دارایی

 

1-15 : اداره امور اداری ومالی

 

ردیف

شماره

عنوان پست سازمانی

نام ونام خانوادگی شاغل

18

8-15

رییس

 

19

14-15

کارشناس امور مالی

مریم منصور

20

15-15

کارشاس امور اداری و رفاهی کارکنان (کارگزین)

شیوا احمدپور

21

24-15

نامه رسان

زاهد باغبانی


2-15 : اداره امور هنری وسینمایی وسمعی وبصری

 

ردیف

شماره

عنوان پست سازمانی

نام ونام خانوادگی شاغل

22

29-15

رییس

 

23

30-15

کارشناس مسئول موسیقی

بهمن حاجی امینی

24

1/30-15

کارشناس امور هنری

کوروش احمدی

25

31-15

نوازنده

عبدالرحمن غوثی

26

32-15

کارشناس مسئول هنرهای تجسمی

حمیدرضا زری

27

33-15

کارشناس مسئول هنرهای نمایشی

 

28

35-15

کارشناس مسئول امور سینمایی وسمعی وبصری

 

29

40-15

کاردان امور فرهنگی

 


3-15 : اداره امور فرهنگی ومطبوعات وتبلیغات

 

ردیف

شماره

عنوان پست سازمانی

نام ونام خانوادگی شاغل

30

44-15

رییس

 سامان احمدی

31

45-15

کارشناس مسئول چاپ ونشر

یعقوب فروغیان

32

46-15

کمک کارشناس (چاپ ونشر)

زهره معاذی

33

47-15

کارشناس مسئول مراکز وانجمن های فرهنگی و ادبی

یگانه سلیمان بیگی

34

48-15

کارشناس امور فرق ومذاهب

حیدر رحیمی

35

49-15

کارشناس مسئول امور مطبوعات وتبلیغات و روابط عمومی

ماجدرموزی

36

1/49-15

کارشناس امور فرهنگی، مطبوعات وتبلیغات

 

37

1/50-15

کارشناس مسئول امور انجمن وکتابخانه ها

شب بو بخشا

  

1/3-15 : اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان سنندج

 

ردیف

شماره

عنوان پست سازمانی

نام ونام خانوادگی شاغل

38

1/51-15

رییس

 

39

2/51-15

مسئول امور عمومی

 

40

3/51-15

حسابدار وجمعدار

 

41

4/51-15

کارشناس امور فرهنگی، مطبوعاتی و اطلاع رسانی

 

42

5/51-15

کارشناس امور هنری،سینمایی و سمعی وبصری

 


1501: اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان سقز

 

ردیف

شماره

عنوان پست سازمانی

نام ونام خانوادگی شاغل

43

67-15

رییس

هیوا حاجی محمدی

44

69-15

حسابدار و جمعدار

 

45

70-15

متصدی امور دفتری و بایگانی

 

46

75-15

کارشناس مسئول امور هنری

فرزاد داودی

47

76-15

کارشناس امور فرهنگی ومطبوعات وتبلیغات

عطا احمدی

48

77-15

کارشناس امور هنری

 

49

78-15

کارشناس امور سینمایی و سمعی وبصری

 

50

80-15

کاردان امور فرهنگی ومطوعات وتبلیغات

عثمان چوگلی

 

1502: اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان مریوان

 

ردیف

شماره

عنوان پست سازمانی

نام ونام خانوادگی شاغل

51

85-15

رییس

 

52

87-15

حسابدار و جمعدار

 

53

88-15

متصدی امور دفتری و بایگانی و تحریرات

 

54

91-15

کارشناس مسئول امور هنری

فرزاد حسن زاده

55

92-15

کمک کارشناس امور هنری

رشید محمودی

56

93-15

کارشناس امور فرهنگی،دینی و مطبوعاتی

عیسی فلاحی

57

94-15

کارشناس امور سینمایی و سمعی وبصری

 

58

96-15

مسئول امور فرهنگی ومطبوعات وتبلیغات

سید احمد حسینی

 

1503: اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان بانه

 

ردیف

شماره

عنوان پست سازمانی

نام ونام خانوادگی شاغل

59

102-15

رییس

 

60

104-15

حسابدار و جمعدار

جلال فتحی پناه

61

107-15

کارشناس مسئول امور هنری

 

62

108-15

کارشناس امور هنری

 

63

109-15

کارشناس امور مراکزو انجمنهای فرهنگی وادبی وهنری

 

64

110-15

کارشناس امور سینمایی و سمعی وبصری

 

65

111-15

کارشناس امور فرهنگی ، مطبوعات و اطلاع رسانی

لیلا نوجوان

66

112-15

کاردان امور فرهنگی ومطبوعات وتبلیغات

انور عثمانی

 

1504: اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان قروه

 

ردیف

شماره

عنوان پست سازمانی

نام ونام خانوادگی شاغل

67

116-15

رییس

احمد رسولی

68

117-15

کارشناس امور مالی

شهلا مژده

69

118-15

کارشناس امور هنری

 

70

119-15

کارشناس امور سینمایی و سمعی وبصری

حسین ورمقانی

71

121-15

کارشناس امور فرهنگی ومطبوعات وتبلیغات

زبیر حسین پناهی


1505: اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان بیجار

 

ردیف

شماره

عنوان پست سازمانی

نام ونام خانوادگی شاغل

72

128-15

رییس

 مهدی سلطانی

73

129-15

مسئول امور عمومی

 

74

130-15

کارشناس امور هنری

 

75

131-15

کارشناس امور سینمایی و سمعی وبصری

 

76

133-15

کارشناس امور فرهنگی ومطبوعات وتبلیغات

 

 

2-1505: مجتمع فرهنگی و هنری علامه فاضل گروس بیجار

 

ردیف

شماره

عنوان پست سازمانی

نام ونام خانوادگی شاغل

77

141-15

رییس


78

142-15

کارشناس امور نمایشگاه ها و فعالیتهای فرهنگی وهنری وخدمات آموزشی

حمیدرضا خوبخت هشلی

79

145-15

پیشخدمت  و سرایدار

بحر علی ژیانی

80

146-15

مسئول کتابخانه(کتابدار)

نرگس ایجادی

81

147-15

کتابدار

گلزار فکوری

 

1506: اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان کامیاران

 

ردیف

شماره

عنوان پست سازمانی

نام ونام خانوادگی شاغل

82

148-15

رییس

 سید امجد افصحی

83

149-15

مسئول امور عمومی

 

84

150-15

کارشناس امور فرهنگی ومطبوعات وتبلیغات

 


85

151-15

مسئول امورهنری و سینمایی و سمعی وبصری

محمود بهرامی

 

1507: اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان دیواندره

                                                

ردیف

شماره

عنوان پست سازمانی

نام ونام خانوادگی شاغل

86

155-15

رییس

 اشرف احمدی

87

156-15

مسئول امور عمومی

 

88

157-15

کارشناس امور فرهنگی ومطبوعات وتبلیغات

عثمان سهرابی

89

158-15

کارشناس امورهنری ، سینمایی و سمعی وبصری

 

 

1508: اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان سروآباد

 

ردیف

شماره

عنوان پست سازمانی

نام ونام خانوادگی شاغل

90

162-15

رییس

 مهدی صمدی

91

163-15

مسئول امور عمومی

 

92

164-15

کارشناس امور فرهنگی و دینی و مطبوعاتی

 

93

165-15

کارشناس امورهنری و سینمایی و سمعی وبصری

سامان بختیار