نخستین جشنواره و نمایشگاه منطقه ای مدولباس کوردی

جشنواره مد و لباس کوردی

نمایشگاه مجازی پوستر آثار سینمایی کردستان

نمایشگاه مجازی پوستر آثار سینمایی کردستان

نمایشگاه مجازی کتاب به وقت کارتون و کاریکاتور

نمایشگاه مجازی کتاب

کنگره مشاهیر کورد

کنگره مشاهیر کورد

نخستین جشنواره قلم روستا

نخستین جشنواره قلم روستا