• برگزاری آزمون ادواری استانداردهای مهارتی کاردانش

فرم درج فرایند انجام خدمت در دستگاه اجرایی

دستگاه اجرایی:اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان

عنوان خدمت: برگزاری آزمون ادواری استانداردهای مهارتی کاردانش

هدف از ارائه خدمت : - برگزاری آزمون ادواری مهارتهای کاردانش در رشته های فرهنگی و هنری برای استادکاران و افراد ماهری که فاقد گواهینامه مهارت می باشند.این افراد می توانند با دریافت گواهینامه مهارت و گذراندن واحدهای عمومی موفق به دریافت مدرک دیپلم کاردانش از سوی وزارت آموزش و پرورش شوند.

دامنه عملکرد(مخاطب) : افراد فاقد گواهینامه مهارت

تعاریف مربوط به خدمت :

آزمون ادواری: آزمونی است که به منظور سنجش توان نظری و عملی افراد ماهر و استادکار در یکی از استانداردهای مهارتی مصوب برگزار می گردد.

مدت زمان انجام خدمت به طور تقریبی : 2 ماه

 

مراحل شرح اقدامات خدمت :

1 ‏. مراجعه متقاضی آزمون به سایت hhtp://azmoonehonar.ir و ثبت نام در این سایت.

2‏. دریافت کارت ورود به جلسه آزمون و حضور در محل برگزاری آزمون.

3 ‏. شرکت در آزمون .

4 . در صورت قبولی ،مراجعه به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت دریافت گواهی نامه مهارت .

 

مدارک مورد نیاز جهت انجام خدمت :

1 ‏. تصویر کارت ملی و شناسنامه .

2. عکس 4*3 پشت نویسی شده به تعداد مهارتهای قبول شده.

3 ‏. تصویر برابر با اصل گواهینامه پایان تحصیلات دوره سه ساله راهنمایی.

4. پرینت کارنامه از سایت آزمون.

 

 

توضیحات ضروری :