• صدور کارت خبرنگاری

فرم درج فرایند انجام خدمت در دستگاه اجرایی

دستگاه اجرایی:اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان

عنوان خدمت:صدور کارت خبرنگاری

هدف از ارائه خدمت : صدور مجوز کارت خبرنگاری برای خبرنگاران ذیصلاح

دامنه عملکرد(مخاطب) :استان کردستان

  1. تعاریف مربوط به خدمت : خبرنگار : فردی است که درباره امور سیاسی ،اقتصادی ، حوادث ، فرهنگی و هنری ، علمی ، شهری ، حقوقی ،.... خبر،تهیه و تنظیم می کند.

شرایط کلی :

- حداقل داشتن مدرک دیپلم

- مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در یکی از رشته های روزنامه نگاری ، خبرنگاری ، عكاسی برای خبرنگاران عکاس و یا گذراندن دوره آموزش رسمی روزنامه نگاری و خبرنگاران رسمی

- داشتن سابقه کار بیش از ده سال برای دارندگان مدرک دیپلم

- تابعیت جمهوری اسلامی

- مسلمان یا اقلیت های مذهبی رسمی باشد

- نداشتن سابقه محکومیت کیفری

 

مدت زمان انجام خدمت به طور تقریبی :یک ماه

مراحل شرح اقدامات خدمت :

1.تکمیل مدارک و تکمیل فرم (شماره 133-135 ) و ارائه آنها توسط متقاضی به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ( واحد پاسخگو)

2. بررسی مدارک و در صورت تأیید ارائه فرمهای استعلام ( شماره1-2-3) به متقاضی برای پیگیری آنها

3. پیگیری و ارائه استعلامها به واحد پاسخگو توسط متقاضی

4. ارسال مدارک و پرونده به کارشناس مطبوعات و مطرح شدن پرونده در کارگروه توسط کارشناس

5. ارسال مدارک و پرونده به اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی جهت بررسی و در صورت تأیید صدور کارت خبرنگاری

6. تحویل کارت خبرنگاری به متقاضی

7. تحویل پرونده به بایگانی به علاوه یک کپی از کارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدارک مورد نیاز جهت انجام خدمت :

 

-1. فرمهای 1-2-3

2. فرم شماره 135-133

3. چهار قطعه عکس 4*3

4. اصل و تصویر از همه صفحات شناسنامه

5. اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی

6. اصل و تصویر کارت پایان خدمت

7. ارائه گواهی سوابق کار در صورت داشتن بیش از ده سال سابقه کار در زمینه خبری

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری :