صدور مجوز آموزشگاه های آزاد سینمایی

 

 

فرم درج فرایند انجام خدمت در دستگاه اجرایی

دستگاه اجرایی:اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان

عنوان خدمت: صدور مجوز آموزشگاه های آزاد سینمایی

هدف از ارائه خدمت : صدور مجوز آموزشگاه های آزاد سینمایی و صدور فعالیت شرکت یا موسسه تولید فیلم ویدیوئی و هدایت و نظارت آن

دامنه عملکرد(مخاطب) :استان کردستان

تعاریف مربوط به خدمت : آموزشگاه های آزاد سینمایی به مکانی گفته می شود که برای تربیت و آموزش هنر جویان علاقمند به یکی از رشته های سینمایی و سمعی و بصری (عکاسی،کار گردانی،فیلمنامه نویسی ،بازیگری ،ترجمه (دوبلاژ)گریم یا سایر رشته های فیلمسازی )و اشاعه صنعت و هنر سینما و عکاسی،بر اساس ضوابط و شئون اسلامی تاسیس می شود.

شرایط کلی

- تابعیت جمهوری ا سلامی ایران

- اعتقاد به مبانی دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قا نون اسا سی جمهوری ا سلامی ایران

- اعتقاد به نظام و قا نون اسا سی جمهوری ا سلامی ایران

- داشتن اهلیت قانونی و عدم اشتهار به فساد اخلاقی و عدم اعتیاد به مواد مخدر

- نداشتن محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی گردد.

- اانجام خدمت و ظیفه عمومی یا معافیت دائم

- داشتن تصویر مدارکی دال بر احراز سابقه فعالیتهای فرهنگی هنری

- داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن در رشته مرتبط با تایید معاونت سینمایی

- متاهل و حداقل سن25 سال

 

مدت زمان انجام خدمت به طور تقریبی :از 2 ماه تا 4 ماه

مراحل شرح اقدامات خدمت :

1- ارائه تقاضای کتبی با ذکر سوابق و تجارب هنری و مدارک لازم توسط متقاضی

2- بررسی مدارک متقاضی توسط کارشناس مربوطه و در صورت تایید ارسال به شورای سینمایی

3- بررسی مدارک توسط شورای سینمایی و در صورت تایید صدور استعلام های لازم

4- پیگیری استعلام توسط متقاضی و اخذ تاییدیه استعلام توسط متقاضی و ارائه به اداره کل استان

5- صدور معرفی نامه به اداره ثبت شرکتها

6- اخذ مدارک و صدور پروانه توسط اداره کل

7- امضای مجوز توسط مدیر کل و تحویل پروانه و اخذ رسید به متقاضی

 

 

 

 

 

مدارک مورد نیاز جهت انجام خدمت :

1- تقاضای تاسیس با ذکر سوابق و تجارب هنری متقاضی

2-تکمیل فرم های درخواست تاسیس

3- تصویر تمام صفحات شناسنامه (2 نسخه)

4- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موثر

5-تصویر آخرین مدرک تحصیلی لیسانس هنری یا معادل آن 2 نسخه

6- ارائه 6 قطعه عکس 4*3 جدید با ذکر مشخصات در پشت عکسها

7-تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

8- تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه

9- تایید صلاحیت فردی و اجتماعی از سوی اماکن

10- ارائه تصویر کارت ملی

11- داشتن اطلاعات در رابطه با فعالیت مورد نظر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری :