• صدور مجوز چاپ و نشر کتاب

فرم درج فرایند انجام خدمت در دستگاه اجرایی

دستگاه اجرایی:اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان

عنوان خدمت:صدور مجوز چاپ و نشر کتاب

هدف از ارائه خدمت : صدور مجوز چاپ و نشر کتاب

دامنه عملکرد(مخاطب) :مؤلفین،مترجمین،مصنفین و ناشرین

تعاریف مربوط به خدمت :

- کتاب: به مجموعه ای که شامل تالیف ،ترجمه ، تدوین و گردآوری اطلاق می شود که به صورت مصحف و از 48 صفحه بیشتر باشد.

- انتشارات: موسسه ای است که برای اشاعه فرهنگ و ارتقای سطح آگاهی های جامعه با اجرای همه امور مربوط به انتشارات از جمله انتشار و ترجمه کتاب های اسلامی ،علمی، فرهنگی،ادبی،هنری و توزیع و پخش آنها

 

مدت زمان انجام خدمت به طور تقریبی :15 روز الی 3 ماه

مراحل شرح اقدامات خدمت :

- اخذ شماره استاندارد کتاب (ISBN ) از طریق سایت خانه کتاب

- اخذ شماره فیپا ( شناسه) کتاب از طریق سایت کتابخانه ملی ایران

- تکمیل فرم اطلاعات کتاب موجود در سایت

- ارائه کتاب و CD و فرم های تکمیل شده به واحد کتاب اداره کل

- ارسال مدارک و مستندات به واحد کتاب وزارت متبوع جهت صدور مجوز

 

 

مدارک مورد نیاز جهت انجام خدمت :

- پرینت کتاب صفحه گذاری شده با درج شناسنامه کتاب در پشت صفحه عنوان کتاب

- CD کامل کتاب در قالب PDF

- فرمهای تکمیل شده اطلاعات کتاب

- درخواست کتبی

 

 

 

 

توضیحات ضروری :