• صدور مجوز چاپ و نشر کتاب

فرم درج فرایند انجام خدمت در دستگاه اجرایی

دستگاه اجرایی:اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان

عنوان خدمت: صدور مجوز انتشارات

هدف از ارائه خدمت : صدور مجوز انتشارات و نظارت بر کار انتشارات

دامنه عملکرد(مخاطب) :استان کردستان

تعاریف مربوط به خدمت : انتشارات : مؤسسه ای است برای اشاعه فرهنگ و ارتقای سطح آگاهی جامعه با اجرای همه امور مربوط به انتشارات از جمله انتشارات و ترجمه کتاب های اسلامی،علمی،فرهنگی،ادبی،هنری و ...

ناشر : عبارت از هر شخصیت حقیقی یا حقوقی که با اخذ پروانه نشر به عنوان یک مرکز فرهنگی می تواند نسبت به چاپ و توزیع و فروش کتاب اقدام نماید.

شرایط کلی :

- حداقل مدرک تحصیلی لیسانس

- مجرد ٢٧ سال ، متأهل ٢٥ سال سن

 

مدت زمان انجام خدمت به طور تقریبی :از یک ماه تا یک سال

مراحل شرح اقدامات خدمت :

١ ‏. تکمبل مدارک و واراثه آنها توسط متقاضی به اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی

٢‏. بررسی مدارک توسط کارشناس مربوطه ودر صورت تأیید ، ارائه فرمهای ( شماره ٨٤-٨٥-٨٦-٨٧ ) برای تکمیل توسط متقاضی

٣ ‏. صدور استعلام حراست ، عدم سوء پیشینه و استعلام از اتحادیه چاپ و نشر شهرستان توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان

٤ . بررسی جواب استعلامها توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و در صورت تأیید ارسال پرونده به اداره کل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد

‏٥. بررسی توسط هیأت رسیدگی وزارتخانه و در صورت تأیید پرونده ، صدور مجوز توسط هیأت رسیدگی وزارتخانه.

‏٦. اطلاع به متقاضی و اخذ رسید و تحویل مجوز توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 

 

مدارک مورد نیاز جهت انجام خدمت :

.

٢ ‏. درخواست کتبی متقاضی

٣. ٦ قطعه عکس ٤*٣

٤ ‏. اصل و تصویراز همه صفحات شناسنامه

٥ .اصل و تصویر کارت پایان خدمت

٦ ‏.اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی

٧. برای افراد حقوقی علاوه بر مدارک فوق ، تصویر اساسنامه شرکت نیز لازم است.

٨. ارائه تأییدیه اتحادیه چاپ ونشر شهرستان

٩. نمونه آثار و تألیفات.

 

توضیحات ضروری :