• صدور مجوز انتشارات

فرم درج فرایند انجام خدمت در دستگاه اجرایی

دستگاه اجرایی:اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان

عنوان خدمت: صدور مجوز انتشارات

هدف از ارائه خدمت : صدور مجوز انتشارات و نظارت بر کار انتشارات

دامنه عملکرد(مخاطب) :استان کردستان

تعاریف مربوط به خدمت : انتشارات : مؤسسه ای است برای اشاعه فرهنگ و ارتقای سطح آگاهی جامعه با اجرای همه امور مربوط به انتشارات از جمله انتشارات و ترجمه کتاب های اسلامی،علمی،فرهنگی،ادبی،هنری و ...

ناشر : عبارت از هر شخصیت حقیقی یا حقوقی که با اخذ پروانه نشر به عنوان یک مرکز فرهنگی می تواند نسبت به چاپ و توزیع و فروش کتاب اقدام نماید.

شرایط کلی :

- حداقل مدرک تحصیلی لیسانس

- مجرد 27 سال ، متأهل 25 سال سن

 

مدت زمان انجام خدمت به طور تقریبی :از یک ماه تا یک سال

مراحل شرح اقدامات خدمت :

1 ‏. تکمبل مدارک و واراثه آنها توسط متقاضی به اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی

2‏. بررسی مدارک توسط کارشناس مربوطه ودر صورت تأیید ، ارائه فرمهای ( شماره 84-85-86-87 ) برای تکمیل توسط متقاضی

3 ‏. صدور استعلام حراست ، عدم سوء پیشینه و استعلام از اتحادیه چاپ و نشر شهرستان توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان

4 . بررسی جواب استعلامها توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و در صورت تأیید ارسال پرونده به اداره کل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد

‏5. بررسی توسط هیأت رسیدگی وزارتخانه و در صورت تأیید پرونده ، صدور مجوز توسط هیأت رسیدگی وزارتخانه.

‏6. اطلاع به متقاضی و اخذ رسید و تحویل مجوز توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدارک مورد نیاز جهت انجام خدمت :

. فرمهای 1-3

2 ‏. درخواست کتبی متقاضی

3. 6 قطعه عکس 4*3

4 ‏. اصل و تصویراز همه صفحات شناسنامه

5 .اصل و تصویر کارت پایان خدمت

6 ‏.اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی

7. برای افراد حقوقی علاوه بر مدارک فوق ، تصویر اساسنامه شرکت نیز لازم است.

8. ارائه تأییدیه اتحادیه چاپ ونشر شهرستان

9. نمونه آثار و تألیفات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری :