• صدور مجوز کانونهای آگهی و تبلیغاتی

 

 

 

فرم درج فرایند انجام خدمت در دستگاه اجرایی


دستگاه اجرایی:اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان

عنوان خدمت: صدور مجوز کانونهای آگهی و تبلیغاتی

هدف از ارائه خدمت : صدور مجوز کانونهای آگهی و تبلیغاتی به منظور ساماندهی حوزه تبلیغات

دامنه عملکرد(مخاطب) :استان کردستان

تعاریف مربوط به خدمت :

- کانون تبلیغاتی : سازمانهایی که کارشان تنظیم ، تهیه ، مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی و روابط عمومی و رساندن سایر خدمات برای معرفی و فروش کالا و خدمات است.

- کمیته تبلیغات استانی : کمیته ای متشکل از معاونان یا نماینده استاندار ، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و کارشناسان مربوطه جهت نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به کانونهای تبلیغاتی تشکیل می شود.

شرایط کلی :

- دارا بودن دیپلم متوسطه و داشتن حداقل 5 سال کار تبلیغاتی یا مدرک تحصیلی لیسانس در رشته های اقتصاد و مدیریت بازرگانی ، علوم اجتماعی (کلیه گرایشها) ،روابط عمومی و بازاریابی و تبلیغات

- عدم اشتغال

- دارا بودن شرایط عمومی ( تابعیت ایرانی و ... )

- فقط مدیر مسؤل یک کانون تبلیغاتی می تواند باشد.

 

مدت زمان انجام خدمت به طور تقریبی :6 ماه

مراحل شرح اقدامات خدمت :

-1.تکمیل مدارک توسط متقاضی

6-2. بررسی مدارک توسط کارشنا

6-3. انجام مراحل آزمون توسط کارشناس استان

6-4. معرفی متقاضی به اتحادیه چاپ و نشر

6-5. تنظیم استعلامهای حراست ، سوء پیشینه و عدم اعتیاد و اماکن توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

6-6. پیگیری استعلامها و ارائه جواب آنها به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

6-7. در صورت تأیید استعلامها ، صدور مجوز شش ماهه توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

7-7.ارسال مدارک به سامانه تبلیغات کشور جهت صدور مجوز نهایی

 

مدارک مورد نیاز جهت انجام خدمت :

1. درخواست کتبی

2. ارائه استعلام حراست،گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و گواهی عدم سوء پیشینه

3. شش قطعه عکس 4*3

4. اصل و تصویر از همه صفحات شناسنامه و کارت ملی

5. اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی

6. اصل و تصویر کارت پایان خدمت

7. گواهی سابقه 5 سال فعالیت تبلیغاتی

8.ارائه گواهی قبولی در آزمون تبلیغات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری :