فرم درج فرایند انجام خدمت در دستگاه اجرایی

دستگاه اجرایی:اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان

عنوان خدمت: صدور مجوز خروج آثار هنری از کشور

هدف از ارائه خدمت : صدور مجوز خروج آثار هنری از کشور توسط هنر مند یا غیر هنر مند

دامنه عملکرد(مخاطب) :استان کردستان

-         تعاریف مربوط به خدمت : باید اثر هنری توسط کارشناس تایید شود

 

مدت زمان انجام خدمت به طور تقریبی : 1 تا 5 روز

مراحل شرح اقدامات خدمت :

1- درخواست کتبی متقاضی به همراه ارائه آثار

2- بررسی لازم از آثار توسط کارشناس مربوطه

3- صدور نامه به گمرک جهت خروج آثار

4- امضای نامه( مجوز خروج آثار) توسط مدیرکل وارائه به متقاضی

تبصره:

کلیه ساز هایی که از دسته ساز های غربی محسوب شوند برای خروج از کشور نیاز به اخذ مجوز از ادارات کل دارند

-ساز های سنتی ایرانی چنانچه از نظر قدمت و ساخت جزء میراث فرهنگی محسوب نشوند نیاز به اخذ مجوز ندارند .و خروج شان از کشور آزاد است.

- در مورد نوار ویدیو و سی دی و سایر محصولات فرهنگی و هنری در صورت مکاتبه گمرک شهرستان ادارات ارشاد ضمن بررسی مجوز خروج آثار را صادر خواهند کرد.

 

 

مدارک مورد نیاز جهت انجام خدمت :

1-     درخواست کتبی

2- معرفی نامه گمرک

3- اصل پاسپورت در صورت خروج (متقاضی ارسال امانات پستی خارجه)

 

 

 

توضیحات ضروری :

 

 

با توجه به اینکه رویت کالاهای هنری باید توسط کارشناس انجام گیرد لذا امکان ارائه این خدمت به صورت الکترونیکی مقدور نمی باشد.