• صدور مجوز نشریه اعم از حقیقی و حقوقی

 

فرم درج فرایند انجام خدمت در دستگاه اجرایی


دستگاه اجرایی:اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان

عنوان خدمت: صدور مجوز نشریه اعم از حقیقی و حقوقی

هدف از ارائه خدمت : صدور مجوز نشریه ( حقوقی-حقیقی ) و نظارت و هدایت آن

دامنه عملکرد(مخاطب) :افراد حقیقی و حقوقی

تعاریف مربوط به خدمت :

- روزنامه : نشریه های نوشتاری یا به صورت دیگر که به صورت مستقیم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف ، در زمینه های گوناگون بر اساس قانون مطبوعات مصوب 22/12/64 مجاز به انتشار می باشند.

شرایط کلی :

  1. اشخاص حقیقی

- تابعیت ایرانی

- دارا بودن 25 سال سن

- عدم اشتهار به فساد اخلاقی و سابقه محکومیت کیفری

- داشتن صلاحیت علمی در حد کارشناسی و یا پایه 8 در علوم حوزوی

- عدم اشتغال رسمی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی

  1. اشخاص حقوقی

- دارا بودن اساسنامه

- دارا بودن آگهی ثبت در روزنامه رسمی کشور

- ارائه نامه درخواست از سوی بالاترین مقام مسؤل همراه با معرفی فرد واجد شرایط به عنوان مدیر مسؤل

 

مدت زمان انجام خدمت به طور تقریبی :

تقاضاهاپس از طی مراحل اداری ،در نوبت رسیدگی هیات نظارت بر مطبوعات قرار می گیرند.

مراحل شرح اقدامات خدمت :

1.ثبت نام بصورت الکترونیکی در سایت.ir e-rasaneh

2. پس از تکمیل مدارک ، پرونده متقاضی دراداره امتیازات اداره کل امور مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی جهت طرح در هیأت نظارت بر مطبوعات مورد بررسی و استعلام های سه گانه انجام می شود.

3. بررسی پرونده توسط هیأت نظارت بر مطبوعات و صدور مجوز در صورت تأیید پرونده متقاضی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدارک مورد نیاز جهت انجام خدمت :

اسکن مدارک شناسایی در سایت مربوطه

1. عکس 4*3

2. اسکن اصل از همه صفحات شناسنامه

3. اسکن تصویر آخرین مدرک تحصیلی

4. اسکن تصویر کارت پایان خدمت

5. اسکن گواهی سابقه کار مطبوعاتی

6 . اسکن نمونه آثار و مقالات منتشر شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری :