• صدور مجوز ساخت و نصب مجسمه و یاد مان در ا ماکن عمومی شهر ها

 

   


 


فرم درج فرایند انجام خدمت در دستگاه اجرایی


دستگاه اجرایی:اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان

عنوان خدمت: صدور مجوز ساخت و نصب مجسمه و یاد مان در ا ماکن عمومی شهر ها

هدف از ارائه خدمت : نظارت بر حسن انجام طرح ها و انتخاب برترین طرح از نظر مفهوم و از دید هنری

دامنه عملکرد(مخاطب) :استان کردستان

تعاریف مربوط به خدمت :-

مدت زمان انجام خدمت به طور تقریبی :3 روز

مراحل شرح اقدامات خدمت :

1- تکمیل مدارک و ارائه آن ها توسط متقاضی به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

2- بررسی مدارک توسط کارشناس مربوطه ، در صورت تایید مدارک متقاضی ،ارسال مدارک به دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

3-. بررسی مدارک توسط شورای نظارت بر انتخاب ،ساخت و نصب مجسمه و یاد مان و اعلام پاسخ (تایید یا عدم تایید)به اداره کل ارشاد استان

4- اطلاع به متقاضی توسط اداره کل استان

 

 

مدارک مورد نیاز جهت انجام خدمت :

 

1- درخواست کتبی متقاضی و گزارش توجیهی طرح به همراه مشخصات مجری

2- ارائه طرح و ماکت به همراه نقشه ها و مشخصات فنی

3- نقشه محل نصب به همراه عکس از زوایای مختلف

 

توضیحات ضروری :