• صدور مجوز تأسیس چاپخانه و حرف وابسته

 

فرم درج فرایند انجام خدمت در دستگاه اجرایی


دستگاه اجرایی:اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان

عنوان خدمت: صدور مجوز تأسیس چاپخانه و حرف وابسته

هدف از ارائه خدمت : صدور مجوز تأسیس چاپخانه و حرف وابسته

دامنه عملکرد(مخاطب) :استان کردستان

تعاریف مربوط به خدمت :

چاپخانه : کارگاهی است که در آن کارهای چاپی با انواع چاپ بر روی کاغذ و سایر اشیاء صورت می گیرد.

مدت زمان انجام خدمت به طور تقریبی :6 ماه

مراحل شرح اقدامات خدمت :

1 ‏. تکمیل مدارک و تکمیل فرم تقاضای عمومی و طرح توجیهی واراثه آنها توسط متقاضی به اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی

2‏. بررسی مدارک توسط کارشناس مربوطه ودر صورت تأیید ، ارائه فرمهای استعلام ( شماره 1-2-3 ) به متقاضی برای پیگیری آنها

3 ‏. پیگیری و ارائه استعلامها به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط متقاضی

4 . ارسال مدارک و فرمها به کارشناس مربوطه توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و در صورت تأیید کارشناس صدور موافقتنامه برای متقاضی به مدت یک شال کار.

‏5. امضای موافقتنامه یکساله توسط معاون فرهنگی و اطلاع به متقاضی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی.

‏6. صدور مجوز توسط کارشناس پس از آماده شدن مکان و وسایل چاپخانه برای متقاضی .

مدارک مورد نیاز جهت انجام خدمت :

 

2 ‏. فرم شماره 136-140

3. 6 قطعه عکس 4*3

4 ‏. اصل و تصویراز همه صفحات شناسنامه

5 .اصل و تصویر کارت پایان خدمت

6 ‏.اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی

7. گواهی حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط برای تأسیس چاپخانه.

تبصره : برای منطقه شماره 2 0 مرکز استان ) لیسانس یا فوق دیپلم با شرایط زیر نیاز است و منطقه شماره 3 ( شهرستانها ) مدرک دیپلم نیاز است.

- لیسانس یا فوق دیپلم چاپ با حداقل 2 سال کار مرتبط

- لیسانس یا فوق دیپلم مرتبط با حداقل 3 سال کار مرتبط

- لیسانس یا فوق دیپلم غیر مرتبط با حداقل 5 سال کار مرتبط

مدرک تحصیلی مرتبط عبارتند از کلیه رشته های کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشد و بالاتر صادره از دانشگاههای داخلی و خارجی مورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در گرایشهای مختلف گرافیک،رایانه،الکترونیک،شیمی،مکانیک و صنایع.

8. ارائه گواهی صلاحیت علمی و فنی از اتحادیه چاپخانه داران.

 

توضیحات ضروری :