• صدور مجوز ویدیو کلوپ

 

 

فرم درج فرایند انجام خدمت در دستگاه اجرایی


دستگاه اجرایی:اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان

عنوان خدمت: صدور مجوز ویدیو کلوپ

هدف از ارائه خدمت : صدور مجوز فعالیتهای فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی (ویدیو کلوپ) و نظارت و هدایت آن

دامنه عملکرد(مخاطب) :افراد حقیقی

تعاریف مربوط به خدمت :

فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی به مکانی گفته می شود که در آن محصولات مجاز شبکه ویدیویی کشور در قالب لوح فشرده و یا نوار مغناطیسی ویدیویی فروش یا کرایه داده می شود.

شرایط کلی

- تابعیت دولت جمهوری اسلامی

- مسلمان یا از اقلیتهای مذهبی رسمی باشد و دارای حسن شهرت و صلاحیت اخلاقی به تایید اداره کل اماکن عمومی برخوردار باشد.

- عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی می شود.

- کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

- متاهل بودن یا داشتن 30 سال سن

- داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم

- عدم هر گونه اشتغال دولتی و داشتن پروانه کسب صنفی

- داشتن کارت بیکاری

 

مدت زمان انجام خدمت به طور تقریبی :3 ماه

مراحل شرح اقدامات خدمت :

1-1- درخواست کتبی متقاضی به همراه مدارک مورد نیاز

6-2- بررسی درخواست متقاضی از نظر داشتن شرایط لازم توسط کارشناس مربوطه

6-3- بررسی مدارک و استعلام حراست ،صدور نامه مثبت استعلام حراست

6-4-صدور پروانه کسب برای متقاضی و امضاء توسط مدیر کل

 

مدارک مورد نیاز جهت انجام خدمت :

-1- درخواست کتبی

7-2- کارت پایان خدمت(2 برگ)

7-3- پنج قطعه عکس 4*3 متقاضی با درج مشخصات در پشت کلیه عکسها

7-4- برگه عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر

7-5- تصویر شناسنامه تمام صفحات(کپی)،به انضمام کارت ملی

7-6- تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی محل فعالیت به مساحت 20 متر مربع

7-7- تصویر آخرین مدرک تحصیلی

7-8- تاییدیه اداره نظارت بر اماکن

7-9- کارت بیکاری(اصل)

7-10-تعهد نامه محضری

7-11- تاییدیه حراست اداره کل

7-12-اصل قرار داد با نمایندگی محصولات فرهنگی استان

 

توضیحات ضروری :