• صدور مجوز تغییر مکان چاپخانه در استان

 

 

فرم درج فرایند انجام خدمت در دستگاه اجرایی


دستگاه اجرایی:اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان

عنوان خدمت: صدور مجوز تغییر مکان چاپخانه در استان

هدف از ارائه خدمت : ارائه مجوز تغییر مکان چاپخانه

دامنه عملکرد(مخاطب) :افراد حقیقی و حقوقی

تعاریف مربوط به خدمت :

چاپخانه : کارگاهی است که در آن کارهای چاپی با انواع چاپ بر روی کاغذ و سایر اشیاء صورت می گیرد.

‏ دستگاه چاپ : دستگاهی است که توانایی چاپ بر روی کاغذ و سایر اشیاء را داشته باشد.

مدت زمان انجام خدمت به طور تقریبی :1 ماه

مراحل شرح اقدامات خدمت :

1 ‏. تکمبل مدارک واراثه آنها توسط متقاضی به اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی

2‏. بررسی مدارک توسط کارشناس مربوطه ودر صورت تأیید ، اخذ نطر شهرستان های مورد نظر برای تغییر مکان توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

3 ‏. پیگیری اخذ جواب توسط متقاضی

4 . بررسی جواب توسط اداره کل و در صورت تأیید ، صدور فرمهای 1-2-3 توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

‏5. پیگیری اخذ جواب توسط متقاضی

‏6. بررسی جواب توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و در صورت تأیید ، اطلاع به متقاضی جهت انتقال چاپخانه و ماشین آلات .

7. ارجاع متقاضی به کارشناس برای بازدید و تهیه صورت جلسه توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی.

8. اخذ پروانه قبلی و ابطال آن توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدور پروانه جدید با امضای مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 

مدارک مورد نیاز جهت انجام خدمت :

1. نکمیل فرمهای مربوطه

2. درخواست صدور مجوز برای تأسیس چاپخانه و حرف وابسته

3 ‏. اصل و تصویراز همه صفحات شناسنامه

4 .اصل و تصویر کارت پایان خدمت

5 ‏.اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی

6. 6 قطعه عکس 4*3

7. ارائه گواهی حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط برای تأسیس چاپخانه.

8. گواهی صلاحیت علمی و فنی از اتحادیه چاپخانه داران.

 

توضیحات ضروری :