• کارکنان

سامان احمدی.......................رئیس اداره امور فرهنگی، مطبوعات و تبلیغات

شب بو بخشا........................کارشناس مسئول امور کتاب

.........................................کارشناس مسئول مطبوعات و نشر

یگانه سلیمان بیگی.................... کارشناس مسئول موسسات و انجمن های رهنگی،هنری

مهوش طلوعی........................کارشناس چاپ و تبلیغات

افشین فتاحی..........................مسئول واحد ثبت و توزیع آگهی های دولتی

 

 

  • شرح وظایف

1.   سازماندهی و هدایت و هماهنگی امور فرهنگی و حمایت از فعالان فرهنگی،ادبا و نویسندگان در چارچوب وظایف و نیازهای فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خط مشی اجرایی اداره کل

2.    فراهم آوردن موجبات تهیه و اجرای طرحها و برنامه هائی برای پیشبرد امر ارشاد اسلامی و بالا بردن سطح دانش و فرهنگ اسلامی مردم منطقه

3.      نظارت بر اجرای قانون مطبوعات و تالیف و ترجمه و انتشار کتب در سطح استان

4.   نظارت بر امر رشد و شکوفایی استعدادهای فرهنگی،تبلیغی،رسانه ای و ادبی و تشویق و ارائه کمکهای معنوی و مادی به نویسندگان،روزنامه نگاران،مترجمین و مولفان وناشران منطقه از طریق هماهنگی با معاونت های تخصصی وزارت متبوع و رعایت خط مشی اداری و اجرایی اداره کل

5.   نظارت بر انجام صحیح کلیه امور اداری و اجرایی واحدهای تحت پوشش(مطبوعات،موسسات،کتاب،چاپ،نشر و تبلیغات) برابر مقررات و دستورالعملها

6.      نظارت بر تهیه و تنظیم برنامه های فرهنگی،ادبی و مطبوعات اداره کل با توجه به دستورالعملها

7.      نظارت در برنامه ریزی و اجرا و ارزشیابی فعالیتهای آموزشی بخش فرهنگ ،مطبوعات و تبلیغات

8.      پیگیری لازم جهت ارتقا سطح دانش و مهارت شاغلین بخش فرهنگ ،رسانه و تبلیغات

9.      کوشش در اشاعه فرهنگ ،ادب،رسانه و تبلیغات از طریق تشکیل گروههای ادبی،انجمن ها و موسسات فرهنگی – هنری

10. تقویت فعالیتها با راه اندازی الکترونیک خدمات فرهنگی،مطبوعات و تبلیغات

11. ایجاد هماهنگی و نظارت بر فعالیتهای روسای ادارات تابعه و کارشناسان تحت نظر در اجرای صحیح وظایف محوله و ارائه راهنماییهای لازم در موارد ضروری

12.  ارائه راهنماییهای لازم در جهت تشویق و هدایت بخش غیر دولتی به ایفای نقش موثر در امور فرهنگی منطقه اعتلای پژوهشهای فرهنگی و هنری و تعمیم فرهنگ پژوهش در سطح استان

13. هماهنگی و نظارت بر چاپ و نشر کتب

14. ارزشیابی نویسندگان،روزنامه نگاران و فعالان فرهنگی جهت اخذ درجه فرهنگی

15.هماهنگی و نظارت بر تولید محصولات فرهنگی،چاپی و تبلیغی

16. تحلیل و بررسی محتوایی نشریات محلی و خبرگزاری ها

17. ثبت و توزیع آگهی های دولتی به صورت عادلانه

18. برگزاری جشنواره ها،نشست ها و همایش های تخصصی فرهنگی،ادبی و رسانه ای