اعضای شورای اداری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان

جلال قلعه شاخانی...........................مدیرکل و رئیس شورا

کامل گلباغی.............................معاون اداری ،مالی و دبیر شورا

سیروان مرادویسی...............................ذیحساب

مهدی صمدی..........................رئیس  اداره امور فرهنگی،مطبوعات و تبلیغات

سامان احمدی.................................رئیس اداره امور هنری،سمعی و بصری

کامل گلباغی...............مسئول دبیرخانه هیات نظارت و هماهنگی بر فعالیت کانون های فرهنگی،هنری مساجد

محمد مهدی یوسفی............................................مدیر حراست

محمود رستم پور....................................رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سنندج ،معاون مالی اداری

رشید محمودی...................................رئیس امور اداری و مالی

کورش احمدی..............................مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی

حمیدرضا خوشبخت............................رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بانه

هیوا حاجی محمدی...........................رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی سقز

اشرف احمدی...............................رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دیواندره

مهدی سلطانی............................. رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بیجار

شهلا مژده..................................رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قروه

زبیرحسن پناهی.......................... رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کامیاران

عیسی فلاحی..........................رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دهگلان

سردار خالدی ................................رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سروآباد

خسرو معین افشار.........................رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مریوان