• فرم نظر سنجی از ارباب رجوع ( موضوع ماده 8 طرح تکریم مردم)

فرم نظر سنجی
*
نام دستگاه  
تاریخ مراجعه    
1-آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟

2-نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟
3-نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند،مرقوم فرمایید.    
4-نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند،مرقوم فرمایید.    
5-آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟  
6-چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است لطفاً آن را مرقوم فرمایید.(با ذکر مورد و فرد مورد نظر)    
7-لطفاً نظرات و پیشنهادها و انتقادهای خود را برای اصلاح امور مرقوم فرمایید    
8-بخشهای را که به آنها مراجعه کرده اید،انتخاب نمایید:
در صورت تمایل مشخصات خود را بنویسید.    
شماره تماس    
* = ضروری