• کارکنان روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان کردستان

 

 روابط عمومی  


 شماره تلفن و نمابر مستقیم روابط عمومی: 08733241046

 

درتلگرام نبز با ما باشید    farhang_ershadkurdistan@


----------------------------------------------------------------------------------------------

   نام و نام خانوادگی مسئول روابط عمومی:کورش احمدی

مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی     فوق لیسانس کارشناسی ارشد بازیگری

شماره همراه مسئول روابط عمومی                                  09183793064

آدرس پست الکترونیکی             Korosh_ahmadi77@yahoo.com   

------------------------------------------------------------------------------------------------

کارشناس روابط عمومی                                جمشید خوش کیفی

شماره همراه                                                  09183809031

آدرس پست الکترونیکی                            jam.khosh@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------------------------

کارشناس روابط عمومی                                         محمدرضانصرالهی

شماره همراه                                                    09187867798
آدرس پست الکترونیکی                           Rch_rzaa@yahoo.com

------------------------------------------------------------------------------------------------

کارشناس روابط عمومی                                          هوشیارحسینی

شماره همراه                                                09183733252   

   آدرس پست الکترونیکی                      hoshyarhoseini@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------------------------

کارشناس روابط عمومی                                             شهرام شیخی

شماره همراه                                                      09187990058
آدرس پست الکترونیکی                     shahram.sheikhi@gmail.com