• کارکنان روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان کردستان

 

 

 

 روابط عمومی  


 

 

 شماره تلفن و نمابر مستقیم روابط عمومی: 08733241046

 

درتلگرام نبز با ما باشید    farhang_ershadkurdistan@


------------------------------------------------------------------------

   نام و نام خانوادگی مسئول روابط عمومی:کورش احمدی

مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی     فوق لیسانس کارشناسی ارشد بازیگری

شماره همراه مسئول روابط عمومی                                  09183793064

آدرس پست الکترونیکی             Korosh_ahmadi77@yahoo.com   

---------------------------------------------------------------------------

کارشناس روابط عمومی                                جمشید خوش کیفی

شماره همراه                                                  09183809031

آدرس پست الکترونیکی                            jam.khosh@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------

کارشناس روابط عمومی                                         محمدرضانصرالهی

شماره همراه                                                    09187867798
آدرس پست الکترونیکی                           Rch_rzaa@yahoo.com

------------------------------------------------------------------------------