• نقشه سایت

صفحه اصلی

معرفی اداره کل

تاریخچه اداره کل

قوانین،مقررات و دستورالعمل ها

وظایف ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

فهرست خدمات

معرفی مدیران

راهنمای مراجعین

راهنمای مجوزها

حوزه سینمایی

حوزه فرهنگی

حوزه هنری

بنیاد ملی بازیهای رایانه ای

هیات رسیدگی به مراکز فرهنگی

حوزه رسانه های دیجیتال

حوزه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد

حوزه قرآنی

حوزه مطبوعاتی

کتاب راهنمای مراجعان

کتاب فیروزه ای(تلفن مدیران وزارتخانه)

اخبار

جشنواره هاونمایشگاه ها

حوزه مدیریت

شورای اداری

هیات نظارت و هماهنگی بر فعالیتهای فرهنگی،هنری

دبیرخانه نظارت،هماهنگی و ارزیابی موسسات و مراکز فرهنگی و هنری

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی شعبه کردستان

صندوق حمایت از هنرمندان, نویسندگان و روزنامه نگاران

دبیرخانه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

ستاد ترویج حجاب و عفاف

مجمع مشورتی هنرمندان،نویسندگان و روزنامه نگاران

دبیرخانه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر

کمیسیون فرهنگی ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا

فرآیندهای اداری

تکریم هنرمندان پیشکسوت

اجاره سالن نمایش مجتمع های فرهنگی و هنری

صدور پروانه مدیریت سینما

برگزاری آزمون ادواری استانداردهای مهارتی کاردانش

صدور کارت خبرنگاری

صدور مجوز اجرای نمایش و سایر اجرا های صحنه ای به غیر از موسیقی

صدور مجوز انتشارات

صدور مجوز آموزشگاه های آزاد سینمایی

صدور مجوز آموزشگاه های آزاد هنری (نمایش ،موسیقی،تجسمی،خوشنویسی)

صدور مجوز تأسیس چاپخانه و حرف وابسته

صدور مجوز چاپ و نشر کتاب

صدور مجوز خروج آثار هنری از کشور

صدور مجوز کانون فرهنگی وهنری مساجد

صدور مجوز نمایشگاه آ ثار هنری هنر مندان

صدور مجوز به کار گیری تجهیزات دریافت از ماهواره برای دستگاه ها و سازمان های دولتی و نهاد ها ی قانونی و عمومی کشور

صدور مجوز تاسیس و فعالیت شرکتها و موسسات تولید فیلم های غیر سینمایی(ویدیویی)

صدور مجوز ساخت سینما

صدور مجوز تغییر مکان چاپخانه در استان

صدور مجوز دفتر سرپرستی روزنامه

صدور مجوز ساخت و نصب مجسمه و یاد مان در ا ماکن عمومی شهر ها

صدور مجوز کانونهای آگهی و تبلیغاتی

صدور مجوز موسسات فرهنگی و هنری تک منظوره

صدور مجوز موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

صدور مجوز موسسه فرهنگی قرآن و عترت

صدور مجوز نشریه اعم از حقیقی و حقوقی

صدور مجوز نگار خانه

صدور مجوز ویدیو کلوپ

صدورمجوز اجرای دوره های مهارتی ( کاردانش – آزاد )

عضویت در صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان ،روز نامه نگاران و هنر مندان

طرح ارزشیابی هنرمندان ، نویسندگان و شاعران کشور

معاونت ها

معاونت فرهنگی و هنری

اداره امور فرهنگی،مطبوعات و تبلیغات

اداره امور هنری،سینمایی ،سمعی و بصری

معاونت اداری - مالی

واحد آموزش

واحد برنامه و بودجه

واحد عمران

مدیریت و ارزشیابی

شورای فرهنگ عمومی

اخبار شورا

مصوبات شورا

اعضای شورا

روابط عمومی و اطلاع رسانی

خانه مطبوعات کردستان

آییننامه شناسایی برگزیدگان هنری

ارتباط مستقیم با مدیران

مناقصه و مزایده

نظرسنجی

بریده جراید و بازتاب اخبار

فراخوان ها

واحد صدور مجوز

سامانه ها

سامانه چاپ

سامانه تبلیغات

سامانه جامع امور گمرکی

سامانه سردر اصناف