• نقشه سایت

صفحه اصلی

معرفی اداره کل

تاریخچه اداره کل

قوانین،مقررات و دستورالعمل ها

وظایف ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

فهرست خدمات

معرفی مدیران

اخبار

جشنواره هاونمایشگاه ها

حوزه مدیریت

شورای اداری

هیات نظارت و هماهنگی بر فعالیتهای فرهنگی،هنری

دبیرخانه نظارت،هماهنگی و ارزیابی موسسات و مراکز فرهنگی و هنری

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی شعبه کردستان

صندوق حمایت از هنرمندان, نویسندگان و روزنامه نگاران

دبیرخانه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

ستاد ترویج حجاب و عفاف

مجمع مشورتی هنرمندان،نویسندگان و روزنامه نگاران

دبیرخانه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر

کمیسیون فرهنگی ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا

فرآیندهای اداری

تکریم هنرمندان پیشکسوت

اجاره سالن نمایش مجتمع های فرهنگی و هنری

صدور پروانه مدیریت سینما

برگزاری آزمون ادواری استانداردهای مهارتی کاردانش

صدور کارت خبرنگاری

صدور مجوز اجرای نمایش و سایر اجرا های صحنه ای به غیر از موسیقی

صدور مجوز انتشارات

صدور مجوز آموزشگاه های آزاد سینمایی

صدور مجوز آموزشگاه های آزاد هنری (نمایش ،موسیقی،تجسمی،خوشنویسی)

صدور مجوز تأسیس چاپخانه و حرف وابسته

صدور مجوز چاپ و نشر کتاب

صدور مجوز خروج آثار هنری از کشور

صدور مجوز کانون فرهنگی وهنری مساجد

صدور مجوز نمایشگاه آ ثار هنری هنر مندان

صدور مجوز به کار گیری تجهیزات دریافت از ماهواره برای دستگاه ها و سازمان های دولتی و نهاد ها ی قانونی و عمومی کشور

صدور مجوز تاسیس و فعالیت شرکتها و موسسات تولید فیلم های غیر سینمایی(ویدیویی)

صدور مجوز ساخت سینما

صدور مجوز تغییر مکان چاپخانه در استان

صدور مجوز دفتر سرپرستی روزنامه

صدور مجوز ساخت و نصب مجسمه و یاد مان در ا ماکن عمومی شهر ها

صدور مجوز کانونهای آگهی و تبلیغاتی

صدور مجوز موسسات فرهنگی و هنری تک منظوره

صدور مجوز موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

صدور مجوز موسسه فرهنگی قرآن و عترت

صدور مجوز نشریه اعم از حقیقی و حقوقی

صدور مجوز نگار خانه

صدور مجوز ویدیو کلوپ

صدورمجوز اجرای دوره های مهارتی ( کاردانش – آزاد )

عضویت در صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان ،روز نامه نگاران و هنر مندان

طرح ارزشیابی هنرمندان ، نویسندگان و شاعران کشور

معاونت ها

معاونت فرهنگی و هنری

اداره امور فرهنگی،مطبوعات و تبلیغات

اداره امور هنری،سینمایی ،سمعی و بصری

معاونت اداری - مالی

واحد آموزش

واحد برنامه و بودجه

واحد عمران

مدیریت و ارزشیابی

شورای فرهنگ عمومی

اخبار شورا

مصوبات شورا

اعضای شورا

روابط عمومی و اطلاع رسانی

خانه مطبوعات کردستان

آییننامه شناسایی برگزیدگان هنری

ارتباط مستقیم با مدیران

مناقصه و مزایده

نظرسنجی