نقشه سایت

معرفی اداره کل

تاریخچه اداره کل

قوانین،مقررات و دستورالعمل ها

راهبرد مشارکت

وظایف ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

فهرست خدمات

معرفی مدیران

اخبار

جشنواره هاونمایشگاه ها

راهنمای مراجعین

راهنمای مجوزها

حوزه سینمایی

حوزه فرهنگی

حوزه هنری

بنیاد ملی بازیهای رایانه ای

هیات رسیدگی به مراکز فرهنگی

حوزه رسانه های دیجیتال

حوزه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد

حوزه قرآنی

حوزه مطبوعاتی

کتاب راهنمای مراجعان

کتاب فیروزه ای(تلفن مدیران وزارتخانه)

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

فهرست خدمات شناسه دار

پنجره واحد خدمات الکترونیک

فرایند مجوزها

بیانیه حریم خصوصی

بیانیه توافق سطح خدمات

آمار بازدیدکنندگان

نظرسنجی

روزنامه های امروز

تازه های نشر

فرایند مجوزها

خدمات اداره کل

فهرست آموزشگاه های آزاد هنری

صفحه اصلی

رویدادهای سال 98

ارتباط پیامکی

درگاه خدمات الکترونیکی

فرآیندهای اداری

تکریم هنرمندان پیشکسوت

اجاره سالن نمایش مجتمع های فرهنگی و هنری

صدور پروانه مدیریت سینما

برگزاری آزمون ادواری استانداردهای مهارتی کاردانش

صدور کارت خبرنگاری

صدور مجوز اجرای نمایش و سایر اجرا های صحنه ای به غیر از موسیقی

صدور مجوز انتشارات

صدور مجوز آموزشگاه های آزاد سینمایی

صدور مجوز آموزشگاه های آزاد هنری (نمایش ،موسیقی،تجسمی،خوشنویسی)

صدور مجوز تأسیس چاپخانه و حرف وابسته

صدور مجوز چاپ و نشر کتاب

صدور مجوز خروج آثار هنری از کشور

صدور مجوز کانون فرهنگی وهنری مساجد

صدور مجوز نمایشگاه آثار هنری هنر مندان

صدور مجوز به کار گیری تجهیزات دریافت از ماهواره برای دستگاه ها و سازمان های دولتی و نهاد ها ی قانونی و عمومی کشور

صدور مجوز تاسیس و فعالیت شرکتها و موسسات تولید فیلم های غیر سینمایی(ویدیویی)

صدور مجوز ساخت سینما

صدور مجوز تغییر مکان چاپخانه در استان

صدور مجوز دفتر سرپرستی روزنامه

صدور مجوز ساخت و نصب مجسمه و یاد مان در ا ماکن عمومی شهر ها

صدور مجوز کانونهای آگهی و تبلیغاتی

صدور مجوز موسسات فرهنگی و هنری تک منظوره

صدور مجوز موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

صدور مجوز موسسه فرهنگی قرآن و عترت

صدور مجوز نشریه اعم از حقیقی و حقوقی

صدور مجوز نگار خانه

صدور مجوز ویدیو کلوپ

صدورمجوز اجرای دوره های مهارتی ( کاردانش – آزاد )

عضویت در صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان ،روز نامه نگاران و هنر مندان

طرح ارزشیابی هنرمندان ، نویسندگان و شاعران کشور

معاونت ها

معاونت فرهنگی و هنری

اداره امور فرهنگی،مطبوعات و تبلیغات

اداره امور هنری،سینمایی ،سمعی و بصری

معاونت اداری - مالی

واحد آموزش

واحد برنامه و بودجه

واحد عمران

مدیریت و ارزشیابی

شورای فرهنگ عمومی

اخبار شورا

مصوبات شورا

اعضای شورا

ارتباط مستقیم با مدیران

خانه مطبوعات کردستان

آییننامه شناسایی برگزیدگان هنری

روابط عمومی و اطلاع رسانی

بریده جراید و بازتاب اخبار

مناقصه و مزایده

نظرسنجی

فراخوان ها

فهرست خدمات شناسه دار

ترویج کتابخوانی

وبلاگ